Project informatie

logo.print

Periode: Januari – Juli 2018

Client: De Makelaar van de Koper

Diensten: Beheersysteem

Als hoofdopdracht tijdens mijn maatwerkproject heb ik me bezig gehouden met een automatiseringsplatform voor De makelaar van de Koper. Hans Voorn, de makelaar, liep namelijk tegen het probleem aan dat hij veel tijd kwijt was aan het weghalen of veranderen van vooraf geschreven teksten. Eerst hebben we gekeken naar een oplossing waarbij een Excel blad met keuzes en berekeningen gekoppeld werd aan een Word bestand met de teksten. Echter door mijn groeiende kennis van programmeren zag ik potentie erin om deze automatisering online te laten verlopen. Bijkomstigheid hierbij is dat deze overal toegankelijk is en eventueel te gebruiken is voor andere makelaars.

Mocht de online versie ivm database omzetting in tijden dat u dit leest niet werken is de Git hier te vinden.

Hans Voorn
Dé makelaar van de Koper

“Uiterst innoverend doordenkend persoon die gedachten kan omzetten in werkende applicatie waardoor het werk eenvoudiger en sneller kan worden gedaan.
Wat hij niet zelf weet ziet hij als een uitdaging n zoekt hij op.”

Procces

Het was een lang en breed proces dat volledig beschreven staat in de einddocumentatie. Hieronder heb ik de belangrijkste werkzaamheden opgesomd:

  • Het afmaken van het Excel-Word bestand.
  • Het installeren en online zetten van een Laravel Framework.
  • Mogelijkheid om cliënten toe te voegen aan de DB.
  • Mogelijkheid om Panden toe te voegen aan de DB.
  • Relationship tabellen maken om verschillende databases te linken.
  • Het aanmaken van een taxatie op basis van een cliënt en pand.
  • Het maken van verschillende keuzes bij aanmaken van taxaties.
  • Teksten in taxatie afhankelijk van data en keuzes.
  • Exporteren van gemaakt taxatie in PDF.
  • UX richtlijnen toepassen om gebruiksvriendelijkheid te verhogen.
  • Benodigde authenticatie om het platform veilig te houden.
  • Mogelijkheid om mails te verzenden vanuit het platform.

Resultaat

Het resultaat van deze werkzaamheden een werkend proof of concept. Het resultaat is nog niet 100% naar wens van de opdrachtgever en bevat nog niet alle informatie die het taxatierapport in Word bevat. Echter zijn alle stappen een keer doorlopen en is het vanaf hier herhalen en toevoegen van reeds onderzochten automatiseringstechnieken.

Kort samengevat heb ik middels dit platform aan de volgende competenties gewerkt:

  • Development: Het platform is geheel gemaakt in een voor mij nieuw Laravel  (model-view) Framework. Ik heb daarbinnen gebruik gemaakt van een alternatieve HTML & PHP codering middels Blade. Daarnaast heb ik verschillende Libraries gebruikt en eigen Javascript toegevoegd.
  • User expierence: Door regelmatig feedback te vragen aan de opdrachtgever en potentiële gebruikers in combinatie met literatuuronderzoek heb ik onderbouwd keuzes kunnen maken hoe het platform word weergegeven en welke stappen doorlopen dienen te worden.
  • Concepting: Ondanks niet uitgebreid beschreven hoe dit is verlopen is, is dit concept zelf bedacht. Ook al was het door mijn groeiende ICT kennis en jaren werken aan de automatisering via Excel een logisch stap, liggen er al concepten inzake de uitbreiding van het platform.
  • Planmatig: Aangezien ik afgelopen semester bezig was met dit platform, werkzaam was als office manager bij De makelaar van de Koper en daarnaast verschillende opdrachten vanuit mijn eigen bedrijf heb verricht, was een planning erg belangrijk. Ik heb er voor gekozen deze planning bij te houden via Trello waarbij ik een vergelijkbare methode aanhield als de SCRUM methode.

Voor een volledige beschrijving van het project en koppeling met de rubrics competentie zie de einddocumentatie.